چشــم به راه...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین مطالب

به یقین مهدی ما آمدنی است


کاش روزی بنویسند به دیوار بقیع : کارگران مشغولند ، کار احداث ضریح


 کاش روزی بنویسند به دیوار بقیع: چندروزی مانده به اتمام ضریح


 کاش روزی بنویسند به دیوار بقیع: مهدی فاطمه آید، به تماشای ضریح

 

کاش روزی بنویسند به دیوار بقیع: عید امسال نماز، صحن بقیع

 

کاش روزی بنویسند به دیوار بقیع: فلش راهنما، مرقد زهرای شفیع


به یقین مهدی ما آمدنی است...

                                                                                  ***

امیدوارم مطالب این وب کمک حال همه بازدید کننده ها باشه!

میدونم افرادی مثل خود من هستن که هر چند یکبار به خوراک مذهبی جدیدی احیتاج دارن گرنه سرد میشن...

این وب متعلق به همه است اما دوست دارم مخصوص تقدیمش بکنم به اینجور آدما...چون خودم درکشون میکنم...

انشاءالله خود آقا امام زمان(عج) نظر داشته باشن به اینجا و همه ی خوانندگانش.

به امید روزی که تیتر همه ی خبر ها این باشه:

بعد از قرن ها انتظار،

مهدی فاطمه آمد...